BDT
Karadeniz Farkındalık Gelişim Testleri
BDT

BDT amacı çocuk ya da ergenin kendi, diğerleri ve gelecek hakkındaki düşüncelerini
yeniden yapılandırmaktır. Strateji, onlara bilişsel yapılarını, bilişsel süreçlerini, düşünce,
duygularını ve davranışlarını değiştirmek için gerekli tecrübeyi ve yeni bilişsel ve davranışsal
yetileri sağlamaktır.
Müdahale teori temellidir. BDT; hem bilişsel hem davranışçı teorilerin, hem de
araştırmaların bir sonucudur. Bazı ana varsayımlar vardır.  -Bunlardan bir tanesi bireylerin olayların kendilerine değil olayların kendilerindeki
bilişsel tasvirine yanıt vermeleridir.                              -Düşünceler, duygular ve davranışlar arasında ilişki vardır.
-Mizaç ve öğrenilmiş tecrübeler arasında da bir ilişki vardır.
-İnsanların problemleri işlevsiz düşüncelerinde kaynaklanır.

Doğuştan gelen mizaç ve yaşam tecrübeleri arasında bir ilişki vardır. Bu ikisi arasındaki
ilişki sonucunda da kendimiz, diğerleri, dünya ve gelecek hakkında bazı düşünceler
oluştururuz. Bu da şemadır. Aynı zamanda bazı süreçlerimiz vardır. Bunlar duygu, düşünce ve
davranıştır. Bu en basit modeldir. BDT ile çalışan çoğu kişi düşüncelere bakar, bunları
değiştirelim gibi yönelimleri olur. Ancak bunları değiştirmek o kadar kolay değildir. Model
bize düşüncelerin sisteme giriş yolu olduğunu gösterir. Düşünce, davranışları anlamak için
süreçlere ineriz, süreçleri de anlamak için de en başa dönüp mizaç ve yaşam tecrübelerine
bakarız.
Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel Prensipleri
1-Danışanın süregelen problemlerinin formülasyonunu bilişsel davranışçı şekilde
yorumlamaya dayanır. Görüldüğü gibi bir formülasyona ihtiyacımız vardır ve bu
formülasyonda modele göre yapılmalıdır.
2-Danışanın işbirliğini vurgular. Terapide hiçbir şeyi tek başımıza yapmayız, her aşamada
danışanı sürece dâhil ederiz.
3-Terapötik ilişki gereklidir. Terapötik ilişkimiz yoksa hiçbir şeyimiz yok demektir.
4-Probleme yönelik ve probleme odaklıdır.
5-Yapılandırılmış olmalıdır, danışan ile aklına gelenleri konuşmazsınız. Seansın ilk yarısında
geçen hafta ne olduğu ile ilgili konuşabilir, ev ödevi varsa ödev hakkında konuşulur ve bu
seansta konuşulacaklar bir araya getirilir. Danışanın eklemek istediği, sormak istediği bir şey
var mı diye sorulur. Seansın sonunda tüm seansın özeti çıkarılır. Vakit olursa ev ödevi
oluşturulabilir.
6-Yapılandırılmış ancak bu esnek bir yapılandırmadır. Seansta danışanın konuşmak istediği
başka şeyler olabilir (okul/arkadaş sorunları gibi). Ya seansın yarısında danışanın konuşmak
istediğine zaman ayrılabilir ya da tüm seansta bu konuda konuşulabilir.

7-Zaman sınırlıdır. Duruma göre süreyi uzatıp kısaltabiliriz. Örneğin yeme bozukluğu, sınırda
kişilik bozukluğunda zaman kısa tutulamaz.
8-Şimdiki zamana odaklanır, en azından başlangıcına odaklanır. Örneğin 2 haftadır okula
gitmeyen çocukta öncelikle şu anda olanları ele almalıyız. Çocuk okula gitmediğinde neler
yapıyor, kim ilgileniyor gibi. Şimdiki zamanla başlayıp geçmişe ait bilgiler edinilir (gelişimsel
öykü, hamilelik, doğum, bezi ne zaman bıraktı vs.) Örneğin ayrılık anksiyetesinde çocuğun
anaokuluna gidip gitmediği sorulur. Gittiyse adaptasyonu nasıl oldu? Adaptasyon problemleri
ile ailenin baş etme stratejileri nelerdi?        9-Eğitici bir modeldir. Danışan kendisinin terapisti olmayı öğrenir, kendi otomatik
düşüncelerini tanımlar, çıkarımlar yapar ve onlara cevap verir.
10-Düşünce, duygu ve davranışları değiştirmek için çeşitli teknikler kullanılır.
Çocuk ve ergenlerle çalışırken ebeveynlerle yaptığımız terapi aşamaları ise:
-Psiko-eğitim – Bilgi vermek
-Durumsal yönetme
-Ebeveyn anksiyetesini azaltmak -Bilişsel yönden yapılandırma – hem çocuk hem ebeveyn için
-Ebeveyn ve çocuk ilişkisini güçlendirme ve relapsların önlenmesi

Bilişsel ve davranışçı terapi çocuk ve ergenlerde başarılı bir şekilde uygulanmakta ve
sağlıklı sonuçlar vermektedir. Özellikle:
-Ayrılık anksiyetesi bozukluğu
-Yaygın anksiyete bozuklukluğu
-Okul reddi
-Okul fobisi
-Özgül fobi
-Depresyon
-Panik bozuklullar
-Obsesif compulsif bozukluk (OKB)
-Sosyal kaygı bozuklukları
-Yeme bozuklukları
-Çocuk ve ergenlerde boşanma
-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
-Post travmatik stres bozukluğu durumlarında etkili bir yöntem olduğu
araştırmalarla da desteklenmektedir.
E-POSTA
bilgi@karadenizfarkindalik.com
HIZLI RANDEVU
Aşağıdaki formu doldurup bize iletiniz.
   
Randevu talebinizi oluşturmak için sizinle iletişime geçeceğiz!