EMDR NEDİR
Karadeniz Farkındalık Gelişim Testleri
EMDR NEDİR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden
İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2
milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi
edilmesini sağlamıştır.
EMDR Nasıl Geliştirildi?
EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz
hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen
keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler
üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren
çalışmasını yayınladı.
O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların
katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden
ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri
bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.
EMDR Nasıl İşliyor?
EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre
beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine
ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku
gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle
ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir
şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh
sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir
mekanizma olarak kabul edilir.
Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem
bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz.
Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı
kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme
gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı
haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları
tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.
EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik
özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde
depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben

aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz
somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil,
semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan
işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.
Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli
travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi
travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan
olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve
başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.
EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir
terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı
ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin
adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve
anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.
EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının
kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine,
dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.
EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?
EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol
uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın
sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı
benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni
bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.
EMDR Ne Kadar Sürer?
EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR
tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları,
önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi
değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de
süreyi etkiler.
E-POSTA
bilgi@karadenizfarkindalik.com
HIZLI RANDEVU
Aşağıdaki formu doldurup bize iletiniz.
   
Randevu talebinizi oluşturmak için sizinle iletişime geçeceğiz!